Fluval U4

הם בעלי פילטרציה ייחודית בשלושה שלבים:
שלב 1 – ספוג מסיר חלקיקים גדולים
שלב 2 – יחידת הפחם לוכדת לכלוך וחלקיקים קטנים ומשפרת את איכות המים
שלב 3 – ביומקס מעניק ניקיון ביולוגי ביעילות אופטימית יתרונות:
 עבודה שקטה
 אמינות בעבודה
 קומפקטיות באקווריום
 מנוע תחתון
 מיוצר באיטליה
 שלוש אפשריות החזרת מים
 פילטרציה ייחודית בשלושה שלבים
 צריחת חשמל נמוכה

499.00

Compare

* הזמנות יסופקו עד 5 ימי עסקים.